?کتب حقوقی?

lawyers_book

Description / Rules

?کانال کتب حقوقی جهت کمک به حال عزیزان حقوقی جهت خریدوفروش رایگان کتاب تاسیس شده است

?راز موفقیت این است که نگذاری انسانهای منفی از هدف منحرفت کنن

?مدیریت کانال جهت ثبت کتاب:

@Lawyer1370
@Zargoli_77

?کانال راهنمای ثبت سفارشات شما:
@divar_lawbook

Previous articleLawyers Of Pakistan
Next articleBUSINESS LAWYERS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here