📚کتب حقوقی📚

lawyers_book

Description / Rules

🎓کانال کتب حقوقی جهت کمک به حال عزیزان حقوقی جهت خریدوفروش رایگان کتاب تاسیس شده است

💜راز موفقیت این است که نگذاری انسانهای منفی از هدف منحرفت کنن

🛎مدیریت کانال جهت ثبت کتاب:

@Lawyer1370
@Zargoli_77

🎓کانال راهنمای ثبت سفارشات شما:
@divar_lawbook

Previous articleLawyers Of Pakistan
Next articleBUSINESS LAWYERS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here