منابع آموزشی بیمه Insurance Training Resources

insurance-training-resources

Description / Rules

  • اخبار و اطلاعات بیمه
  • قوانین و مقررات بیمه
  • آئین نامه ها و بخشنامه ها
  • بازاریابی ، زبان بدن
  • مذاکره و فنون فروش
    *مجموعه اطلاعات عمومی
    *کتاب صوتی و pdf مقاله های بیمه
Previous articleVehicle Insurance
Next articleNew & SecondHand Cars Dealer / Insurance / Renewal Road Tax (Nationwide)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here