అందమైన ప్రపంచం Beautiful World

beautiful-world

Description / Rules

1) మహిళను గౌరవించాలి
2) మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించకూడదు
3) ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించుకుని మాట్లాడాలి

Previous articleFREE FIRE NIGERIA
Next articleFree Fire I’d sale

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here