சுவர்க்கத்திற்கான பாதை The Path to Heaven

the-path-to-heaven

Description / Rules

?சுவர்க்கத்திற்கான பாதை?
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكاتُهُ
குழுவில் உள்ள எல்லா நண்பர்களுக்கும் எந்தவித ~இடையூறுகளும்~ இன்றி
• காலை 6.00 to 8.00
• மாலை 6.00 to 8.00
மட்டுமே இஸ்லாமிய சம்பந்தமான மொத்தமாக-40 ற்கும் குறைந்த விடயங்கள் மாத்திரமே பதிவேற்றம் செய்யப்படும்?
நல்ல இஸ்லாமிய விடயங்களை பெற விரும்புவோர் எங்களுடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள் ☺️
உங்களின் ஒருவன்
•ádmïñ

Previous articleBinance £ Bitget
Next articleGENUINE ID SELLING

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here