Something Fishy Aquaworld

Something Fishy Aquaworld

Description / Rules

നമസ്കാരം ?? Something Fishy Aqua? world and Pets shop ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പുതിയതായി വരുന്ന അലങ്കാര മൽത്സ്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക് എത്തിക്കുവാനും ഓർഡർ ചെയ്യുവാനും മറ്റു സംശയങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്‌ ആണ് ഇത്. അക്വാറിയം ഫിഷെസ് സംബന്ധിച്ചു ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വളർത്തു മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുകളും ഓർഡർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു നൽകുന്നതുമാണ്. ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റു ചർച്ചകൾ പാടില്ല. ??

Previous articleGup’s Pathanamthitta?‍♀️?‍♀️?‍♀️
Next articleFishy Spot only QUILON?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here